Är du IT-ansvarig och vill hjälpa din organisation att få rätt verktyg för ökad kommunikationseffektivitet så kan vi stötta dig.

IT hanterar en stor mängd lösningar för sin organisation. IT-plattformen för intern kommunikation och samarbete blir en allt viktigare strategisk komponent. Det är viktigt att avdelningarna för IT respektive information/kommunikation har en förståelse för varandra och att man gemensamt kan adressera verksamhetens behov i intranätfrågan. Tekniska, funktionella och användarrelaterade krav måste vägas in och hanteras för att skapa effektiva och lättillgängliga verktyg för slutanvändarna. Vi ger dig stöd i hur du kan tänka och agera för skapa förutsättningar till ett lyckat resultat i din organisation.

Det här erbjuder vi för att hjälpa dig

Som IT-ansvarig har du en central och viktig roll med uppgift att planera, styra, vägleda och besluta om organisationens IT-infrastruktur, plattformar och applikationer - och inte minst när ni ska bygga nytt intranät. Du är den som sätter, eller är delaktig i att sätta, gällande IT-strategi som ska ge rätt förutsättningar för att maximera IT-leveransen utifrån verksamhetens behov och ekonomi. Det är många olika områden och behov inom organisationen, som du får arbeta med.

Här vill vi hjälpa dig i arbetet som rör intranät och samarbetsplattformar. IT-plattformen för intern kommunikation och samarbete blir en allt viktigare strategisk komponent och samarbetet mellan verksamheten och IT är för dessa lösningar ytterst central för att den tekniska lösningen och de faktiska verksamhetsbehoven, ska mötas till en framgångsrik helhet.

Vi vill stötta dig i din vardag med att bidra med erfarenheter och tankar som rör bland annat plattformsval när ni ska bygga intranät, samarbete med verksamheten, intranätprodukter baserade på standarder samt andra kunders erfarenheter från intranätprojekt. Till höger hittar du länkar till relevant information som vi tagit fram specifikt för dig som jobbar med IT och informationshanterings- och samarbetslösningar.

Vill du komma i kontakt med oss och få hjälp, tips eller råd i frågor som rör intranät och kommunikationslösningar är det bara att fylla i formuläret längst ned på denna sida.