Webinarie: Skydda verksamheten med ett ledningssystem för informationssäkerhet

2019 september 13
09:00
CET

I takt med den ökade digitaliseringen och ökad hotbild i omvärlden ökar även behovet av att skydda verksamhetens information.

Det svenska analysföretaget Radar Group pekar ut informationssäkerhetsarbetet som en av de mest prioriterade åtgärderna under 2019. Den internationella standarden ISO/IEC 27001 kommer bli ett riktmärke för många organisationer.

Precio Fishbone har utvecklat ett ledningssystem, Omnia ISMS, som ger din verksamhet möjlighet att bedriva ett effektivt informationssäkerhetsarbete, vilket minskar verksamhetens riskexponering. Omnia ISMS är en produkt med möjlighet att prenumerera som SaaS eller ha en on premise installation.

Ledningssystemet möter kraven från standarden ISO/IEC 27001. Oavsett om du har för avsikt att förbättra informationsskyddet eller certifiera din verksamhet ger ISMS det stöd du behöver för ett strukturerat informationssäkerhetsarbete. 

Passar inte datum och tid? Anmäl dig ändå så skickar vi presentationen och en inspelning av webinariet.

Agenda

Under webinariet gör vi en övergripande genomgång av Omnia ISMS funktionalitet och hur du effektivt:

- Kartlägger och hanterar verksamhetens risker

- Möter kraven enligt ISO27001

- Hantera återkommande aktiviteter för efterlevnad av ISO-krav

- Upprättar och underhåller kontinuitetsplaner

- Identifierar verksamhetskritisk information och tillgångar

- Genomför leverantörskontroller

- Upprättar och tillgängliggör styrande dokument med kraftfull livscykelhantering

- Genomför on/off-boarding av personal

Ja, jag vill veta mer!

Jag vill vara med 13 september, kl. 9.00 till 10.00.