Så lyckas du med dokumenthantering i Office 365

Vad kan man kan göra för att ge användare i organisationen som helhet en bättre upplevelse när det kommer till att skapa, dela, underhålla, hitta och använda dokument?

I detta dokument ger vi genom att berätta om ett praktikfall konkreta exempel kring hur man kan planera sitt arbete och använda Office 365 och SharePoint.

Ur innehållet:

Strategi och plan för dokumenthantering.

Definiera dokumenttyper och mappa mot tjänster i Office 365

Hantera dokument med höga formella krav.

Projektöversikt – hur kan arbetet gå till.

Upplevda resultat av förbättrad dokumenthantering.

Ladda ner dokumentet via formuläret till höger.

Lär dig mer om dokumenthantering!

Fyll i din e-postadress här så skickar vi materialet.