Omnia bygger på användarnas bidrag

Precio Fishbones Omniaprodukter uppdateras löpande, tillsammans med Office 365 så är de är vad vi kallar "evergreen". Runt 70 procent av all ny funktionalitet och alla förbättringar i Omnia kommer ursprungligen som förslag från användarna. Ett förslag kan ta flera olika vägar in till Omnias produktteam och slutligen hamna hos en utvecklare.

 

Så bidrar användarna till Omnia

 

Många gånger får man den där idén till en ny funktion eller till en tvist av en funktion när man sitter och jobbar. För att det ska vara så lätt som möjligt att lämna synpunkter och förslag finns det en funktion för detta direkt i admingränssnittet.

Via supportportalen

Via det ärendehanteringssystem som används för supportärenden kan system- och förvaltningsansvariga lämna förslag som först tas hanteras av Omnias supportteam. Om förslaget är nytt eller går att lösa med befintlig funktionalitet så bollar supporten vidare till produktteamet.
Ofta kommer förslag och idéer upp vid något av de regelbundna förvaltningsmöten som hålls med kundens och Precio Fishbones förvaltningsledare.
Även vid våra regelbundna webinarier om produktnyheter och i användargruppen på Yammer kommer det in synpunkter och förslag.

Direkt över bordet

Varje år samlas representanter för de olika organisationer som använder Omnia på Omnia User Group Conference, ett användarforum med utbildningssessioner och föredrag om hur olika kunder valt att jobba med Omnia. Ofta får vi önskemål och förslag direkt vid under pausen mellan något av seminarierna efter att någon sett något som de blivit inspirerade av.

Granskning av förslag

Ett förslag på till exempel en ny funktion kan alltså nå oss flera vägar. Till slut hamnar alla förslag i Precio Fishbones ärendehanteringssystem.
Varje vecka går Omnias supportteam igenom alla förslag och gör en första gallring och prioritering. De förslag som prioriterats som viktiga hanteras sedan av produktteamet som gör ytterligare en genomgång för att bland annat avgöra hur väl förslaget följer utvecklingen av Office 365 och Omnias strategiska road map.
Om allting stämmer och förslaget anses vara av sådan vikt att det ska bli en del av Omnia så meddelas den som kom med förslaget och de får en ungefärlig tidplan för när förslaget kommer att släppas i Omnia.
Oavsett om förslaget går vidare till utveckling eller inte så meddelas den som lämnat förslaget. För även om Precio Fishbone gör bedömningen att det inte passar i Omnia just nu så är det fullt möjligt för kunden att själv utveckla funktionen (Läs mer här: https://omnia-foundation.readthedocs.io/en/latest/ ).

Ny funktionalitet

När ett förslag slutligen omsatts i kod och blivit en del av Omnia så når den användarna genom någon av de större uppdateringar som görs av produkterna kvartalsvis.
Utöver de planerade uppdateringarna så finns det möjlighet att lägga till ytterligare funktionalitet genom Omnia X, ett separat bibliotek med tillägg som är efterfrågade men som av olika anledningar hanteras sparat. Biblioteket omfattar för närvarande ett runt 20 komponenter som kunden kan addera till sin lösning. 

Prenumerera

Prenumerera på uppdateringar.

Du har väl inte missat våra webinarier?

Vill du veta mer om hur Omnia fungerar och hur Omnia kan hjälpa din organisation? Om så är fallet är du välkommen att delta på ett av våra populära webinarier. 

Du hittar datum, dagordning och anmälningsblankett i vårt Kunskapsbank