Klassisk eller Modern – därför skall du uppdatera dina webbplatser i SharePoint

Det klassiska utseendet i sharepoint från 2002SharePoints klassiska användargränssnitt introducerades 2002 och har sedan dess utvecklats vidare med nya funktioner och tillägg. Med nya versioner av SharePoint har viss förändring skett men grundstrukturen har hela tiden varit den samma.

I takt med att nya applikationer rullats ut i Office 365 med moderna och mer tillgängliga gränssnitt så har SharePoints användargränssnitt med tiden börjat kännas riktigt gammalt.

Under den senaste tiden har äntligen Microsoft börjat släppa uppdateringar för att modernisera även SharePoints användarupplevelser.
Moderna gränssnittet i SharepointFörst kom ett nytt gränssnitt för dokumentbibliotek, sedan följde en introduktion av något som heter "moderna" SharePoint-sidor, Modern Teamsites på Microsoft-engelska. Har du inte upptäckt Modern ännu så är det hög tid.

I dagsläget kan man välja att använda det klassiska eller moderna gränssnittet i SharePoint. I vissa funktioner, som tex Groups, får man automatiskt den moderna upplevelsen. Några av fördelarna med att börja använda det moderna SharePoint kan sammanfattas enligt följande:

1. Prestanda.

I moderna SharePoint skapas huvuddelen av sidan i web-läsaren. De cachas också lokalt på din dator vilket medför att prestandan är nästan lika snabb som en lokal applikation

2. Mobil upplevelse

Moderna SharePoint är byggt för en mobil upplevelse. Klassiska SharePoint fungerar dåligt i mobila enheter.

3. Byggt för Office 365 Groups

Moderna SharePoint siter är byggda för Office 365 Grupper. Detta innebär att de får en Exchange kalender och maillåda, samt en OneNote, a Planner och så vidare.

4. Teams

Moderna SharePoint siter är en del av Microsoft Teams och ett Team kan enkelt kopplas till en modern SharePoint Team Site.

5. Framtiden

Microsoft är tydliga med att man kommer att stödja klassisk sites framöver men det är på moderna SharePoint som utvecklingen sker.

De omedelbara synliga elementen på en modern gruppwebbplats eller kommunikationssida är naturligtvis användargränssnittet och att slå över till det nya gränssnittet är egentligen bara ett klick i webplatsens inställningar. Men vad händer om din SharePoint-installation fortfarande har listor och bibliotek, wikisidor eller webbsidor som använder det klassiska användargränssnittet?

Det går att omvandla webbplatser från klassiskt till modernt för hand eller via script. 

Ett sätt, om än lite knöligt, är att helt enkelt skapa en ny modern sida i sidbiblioteket med det  och  sedan använda menyn "..." och i innehållsmenyn välja "Skapa hemsida" för att ställa in den nya sidan som standardhemsida för gruppwebbplatsen. Det fungerar ju om du vill testa utan att riskera något.

 

Microsoft tillhandahåller verktyg för att verifiera vilka webbplatser som kan omvandlas utan ytterliga arbete. Det som ingår om man skall omvandla en webbplats är följande:

1. Omvandla klassiska webbplatser och webbsidor till moderna webbplatser och webbsidor.

2. Ersätta klassiska webbdela med moderna webbdelar.

Det sista steget för att gå över till modern upplevelse i SharePoint är att utbilda användarna så att de kan förstår hur den nya upplevelsen påverkar deras arbete. För oavsett hur modernt och enkelt det nya gränssnittet än är så är det ett nytt sätt att lösa även rutinuppgifterna.

 

David Jönell

David Jönell

David är en intranät- och digital arbetsplatsevangelist och jobbar för närvarande som arkitekt för Precio Fishbones Office 365 och Digital Workplace produktportfölj Omnia.

david.jonell@preciofishbone.se

Prenumerera

Prenumerera på uppdateringar.