Digital Workplacebloggen

Få inspiration och kunskap om intranät, digitala arbetsplatser, dokumenthantering och ledningssystem i Microsofts Office 365 och Sharepoint på Digital Workplace-bloggen.

Omnia i topp i ledande rapport

Omnia rankas återigen i topp i marknadens mest omfattande rapport avseende intranet in a box-produkter för Office 365 och SharePoint. Produkten fick utmärkta recensioner för ett flertalet undersökta scenarier och framhålls även i år för utmärkt kostnadseffektivitet.

Eliminera det digitala gapet till frontpersonalen - 5 enkla tips

En stor del av arbetskraften är skrivbordslösa. I till exempel logistik-, industri-, butiks- och serviceintensiva verksamheter kan det röra sig om 80-90 % av personalstyrkan. Många av dem är helt avskurna från organisationens digitala informationsflöden och sammanhållning. Det är dyrt att inte integrera dem digitalt och utanförskapet kväver arbetslusten. Här förklarar vi varför och hur du gör för att eliminera det digitala gapet till medarbetarna i fronten och trigga deras engagemang.

Bli en fena på intern kommunikation - 5 enkla tips

I de flesta företag och organisationer läggs störst fokus på den externa kommunikationen. Den interna kommunikationen blir alltför ofta styvmoderligt behandlad, vilket kan bli en dyr läxa. Utan en fungerande internkommunikation blir produktion och kvalitet lidande och kostnaderna högre. Så småningom finns kanske inget att kommunicera med omvärlden om...

Vässa internkommunikationen med ett honungsintranät

För många företag och organisationer är intranätet synonymt med internkommunikationen. Allt från affärsstrategier, interna nyheter och event till arbetspassbyten kanaliseras via intranätet. Det är helt oslagbart faktiskt. Att kunna hantera all internkommunikation via en enda plattform. Men bara när medarbetarna gillar det och föredrar intranätet framför andra kanaler. Annars kan det förhindra och försvåra den interna kommunikationen.

Ta första steget mot en mer engagerande (digital) arbetsplats

En arbetsgivares tveklöst viktigaste uppgift att hålla medarbetarna motiverade, lustfyllda och engagerade för att optimera produktiviteten, hålla kunderna nöjda och lönsamheten god. Det är även en av de svåraste uppgifterna. Men med ett välstrukturerat, modernt och levande intranät kan arbetet förenklas. Här hjälper vi dig att ta första steget mot en mer engagerande arbetsplats.

Starkare medarbetarengagemang med socialt intranät

Nyckeln till ökad produktivitet, kostnadseffektivitet och lönsamhet hittar du nästan alltid hos medarbetarna, eller mer precist – i deras engagemang och delaktighet. Kan du på bred front öka medarbetarengagemanget kommer produktivitetshöjningen lika säkert som julen. Med ett socialt intranät kan du frigöra verksamhetens potential för kunskapsutbyte, nytänkande och delaktighet.

Så lyckas du med ditt införandeprojekt - sju punkter för att lyckas

Att byta teknisk plattform eller att införa ett nytt intranät kan vara en utmaning, inte bara för projektgruppen och teknikansvariga utan för varje berörd medarbetare i hela organisationen. Ett nytt intranät är en stor förändring och att lyckas med förändring är en utmaning för alla organisationer idag. Här listar vi ett antal saker du bör tänka på för att lyckas med ditt införande.

Så skapar ni förutsättningar för effektivt och nyttigt samarbete

En digital arbetsplats som Omnia och Office 365 ger din organisation fantastiska möjligheter till samarbete på alla håll och kanter, inom teamet och över alla tänkbara organisationsgränser, med det mesta som händer under en arbetsdag. För att lyckas har vi listat några saker som ni bör tänka på.

Tack för i år Omnia user Group!

Omnia User Group Conference blev en succé – igen. Stort tack till alla som gjorde det möjligt och som bidrog med kunskap, insikter och erfarenheter. Som en deltagare sa: "Det är helt enkelt toppen".

Omnia ISMS - säkerhetsarbete med kontinuitet

Precio Fishbone har infört ett ledningssystem för informationssäkerhet baserats på Office 365 och Omnia. Arbetet innebar att organisationen blev tvungna att ta fram ytterligare verktyg. Lars Andreen berättar i en serie inlägg om resan.

Omnia ISMS - säkerhetsarbete med konsekvensanalys

Precio Fishbone har infört ett ledningssystem för informationssäkerhet baserats på Office 365 och Omnia. Det nya systemet har givit verksamheten ett verktyg för konsekvensanalyser. Lars Andreen berättar i en serie inlägg om resan.

Omnia ISMS – verktyg för efterlevnad och ständig förbättring av informationssäkerheten

Precio Fishbone har infört ett ledningssystem för informationssäkerhet baserats på Office 365 och Omnia. Det nya systemet har givit verksamheten ett verktyg för efterlevnad av standarder och ständig förbättring. Lars Andreen berättar i en serie inlägg om resan.

Sätt användaren i förarsätet

En Digital Workplace-portal ger enbart nytta om den faktiskt används. Hur får man en anställd att uppskatta den digitala arbetsplatsens portal och känna att den bidrar positivt till hens förmåga att utföra sitt arbete? Robert Lindgren har en mångåriga erfarenhet av att införa digtala arbetsplatser. I detta blogginlägg beskriver han tre faktorer som påverkar användares nöjdhet, och därmed graden av användande: Synlighet, Delaktighet och Relevans.

User Experience (UX) – Vad är det och varför är det viktigt?

UX-arbetet blir ofta en bortprioriterad del av arbetet och många gånger verkar anledningen till detta vara okunskap kring ämnet och varför det är så viktigt. Sara Olsson, UX-specialist, förklarar varför man ska arbeta med användarupplevelse, även om man satsar på Office 365 och en intranätsprodukt som Omnia.

10 budord för att lyckas med dokumenthantering

Lars Blixt, projektledare och dokumenthanterings specialist listar tio saker som du måste tänka på för få ordning och reda på organisationens dokument och för att lyckas med ditt dokumenthanteringsarbete i SharePoint och Office 365.

Grupper, teams och hubsites – så hänger de ihop

Microsoft har den senaste tiden fullkomligt sprutat ut uppdateringar och nya funktioner i Office 365. Ibland kan det vara svårt att hänga med, speciellt när nya funktioner vid en första anblick ser ut att ligga väldigt nära varandra i funktion och användningsområde. Precio Fishbones Douglas Hamilton reder i det här inslaget ut begreppen kring grupper, teams och hubsites – hur de hänger ihop (eller inte hänger ihop) och hur de fungerar.

Omnia förklarat på fyra minuter (WebTV)

Möt Omnia intranet – ett topprankat intranät för Office 365 och Sharepoint. Se Anders Fagerlund förklara hur Omnia kompletterar Office 365 för att uppfylla kraven på ett väl fungerande intranät.

Frukostseminarie i Malmö

Den 1 mars bjuder Precio Fishbone på frukostseminarie i Malmö där man kommer att visa på konsekvenserna av att inte involvera användarna i utvecklingsprocessen.

Att spara i molnet blir standandard i Office 365

Från och med februari så kommer OneDrive att vara den förinställda platsen för att spara dokument på i Office 365.

Viktiga frågor på väg mot den digitala arbetsplatsen

Vad behöver man tänka på för att lyckas med resan mot en digital arbetsplats? Tyvärr finns ju inget patentsvar på den frågan, men för dig som planerar att använda Office 365 som plattform har vi tagit fram ett antal frågor som gör processen lite enklare.

Omnia som ledningssystem för informationssäkerhetstandarden ISO 27001

Precio Fishbone har infört ett ledningssystem för informationssäkerhet som följer ISO 27001. Ledningssystemet har baserats på Office 365 och produkterna Omnia Quality Management System (Omnia QMS) och Omnia Document Management (Omnia DM). Något som definitivt underlättade införandet. Lars Andreen berättar i en serie inlägg om resan.

Håll utkik efter inbjudan till Omnia User Group Conference 2019

Nu har vi dragit igång planeringen för den årliga Omnia User Group Conference, som i år kommer att hållas i Stockholm 15-16 maj, och snart kommer inbjudningarna att skickas ut.

Söka i SharePoint

”Vet du var jag hittar det där dokumentet om… ?” Känner du igen det? Att hitta rätt dokument kan vara en utmaning. Här är några tips på hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna.

Omnia bygger på användarnas bidrag

Precio Fishbones Omniaprodukter uppdateras löpande, tillsammans med Office 365 så är de är vad vi kallar "evergreen". Runt 70 procent av all ny funktionalitet och alla förbättringar i Omnia kommer ursprungligen som förslag från användarna. Ett förslag kan ta flera olika vägar in till Omnias produktteam och slutligen hamna hos en utvecklare.

Jobba smart med Omnia och Office365

En arbetsdag är full av olika moment och uppgifter som ska utföras. Omnia och Office 365 kan hjälpa dig att ha koll på och lösa dina uppgifter effektivt. Här presenterar vi några förslag och tips på hur du kan använda dina verktyg.

SharePointfakta

Sex intressanta fakta om SharePoint som du förmodligen inte kände till.

Roadmap för sociala funktioner i Omnia – Den högst rankade intranäts lösningen för SharePoint and Office 365

För andra året i rad har Omnia Intranet rankats högst i den internationella utväderingen av Intranet-in-a-box-produkter som årligen publiceras av Clearbox Consulting. Ett av de områden som omfattas av utvärderingen är social och kunskapshantering, i det här inlägget hittar du information om vad som är på gång i Omnia.

Så fungerar det sociala konceptet för Omnia - marknadens högst rankade intranätslösning för SharePoint och Office 365

För andra året i rad är Omnia rankat högst i den omfattande jämförelserapport som årligen publiceras av ClearBox Consulting. Ett av de områden som omfattas av utvärderingen är social- och kunskapshantering. Vi tror att ett intranät kan vara ett viktigt verktyg för att hantera kunskap och vi är övertygade om att Omnia är den bästa produkten för att stödja dig i denna utmaning. I den här artikeln får du en översikt över några av de sociala funktioner och begrepp inom Omnia.

Omnia ranked as No 1 in evaluation of Intranet in a box-products

Omnia Intranet is once again ranked at the top in the market for intranet in a box-products for SharePoint and Office 365. The product once again got excellent reviews regarding functionality, concepts, pricing, user community and product support in the most comprehensive report in the market.

Effektkartläggning - att tänka efter före

Karin Lundberg förklarar varför det kan vara en poäng att fundera på varför och vad som är syftet med satsningen innan man drar igång sitt projekt.