It's All About The User Experience

Äntligen – ett intranät som utgår från användarnas behov


Omnia - An Intro

Omnia gör skillnad

Rätt verktyg skapar engagemang och förutsättningar till förbättrat samarbete och delaktighet hos de människor som använder det. Precio Fishbone presenterar Omnia. En paketerad svit av applikationer med alla de funktioner, verktyg och egenskaper som vi vet gör skillnad.

Upptäck Omnia

Vi har skapat Omnia utifrån vår mångåriga erfarenhet och våra kunders upplevelser och återkoppling. Resultatet är en modern digital arbetsplats som sätter användarupplevelse och smarta funktioner i centrum.

Låt oss ta dig med på en resa där Precio Fishbone ger dig både kvalitet och trygghet.

Omnia

Omnia är en smakfullt designad paketering beståendes av färdiga koncept, mallar, smarta funktioner och lättanvända verktyg. Anpassat för att förenkla för användaren, redaktören och administratören.
Låt oss ta dig med på en kortare Omnia-resa. Titta på våra kortfilmer och få en känsla för hur Omnia kan effektivisera och förenkla.

Hur vi kan hjälpa dig?

Är du IT-ansvarig eller kommunikationsansvarig och vill hjälpa din organisation att få rätt verktyg för ökad kommunikationseffektivitet? Då kan vi stötta dig.

Kommunikatör

Som informations- och kommunikationsansvarig strävar du hela tiden efter att stötta din organisation i att hitta och förmedla relevant information och kunskap.
Vi ger dig stöd i hur du ska hitta en framgångsrik intranät- och samarbetslösning som tillgodoser de moderna kommunikationskraven.

IT-ansvarig

IT-plattformen för intern kommunikation och samarbete blir en allt viktigare strategisk komponent. Det är viktigt att avdelningarna för IT respektive kommunikation gemensamt kan adressera verksamhetens behov för interninformation. Vi ger dig stöd i hur du bör tänka och agera för skapa förutsättningar till ett lyckat resultat.

Kvalitetsansvarig

Som kvalitetsansvarig är du involverad i många av verksamhetens olika delar, där du stöttar ett flertal olika funktioner i dess strävan att arbete med fokus på kvalitet och struktur.
Vi vill hjälpa dig, och inspirera dig, i arbetet med att hitta rätt systemstöd för ett framgångsrikt kvalitetsarbete i din verksamhet.

Intranet Choice Europe 2018

Omnia Intranet - högst rankat av alla intranätprodukter

Precio Fishbones produkt Omnia Intranet kommer för andra året i rad på första plats i marknadens största rankning av intranätprodukter för SharePoint och Office 365. Dessutom får produkten utmärkelsen Intranet Choice Europe 2019.

Omnia Intranet

Omnia Intranet - byggt på erfarenhet

Rätt intranät skapar engagemang och ger samtidigt förutsättningar till förbättrat samarbete och delaktighet hos de människor som använder det. Precio Fishbone presenterar Omnia Intranet. En paketerad lösning som inkapslar erfarenhet från över 1000 intranätsprojekt och som erbjuder alla de funktioner, verktyg och egenskaper som ett omtyckt och väl använt intranät ska innehålla.

Omnia Document Management

Omnia DM - smart och effektiv dokumenthantering

Är du ute efter bättre hantering av organisationens viktigaste dokument? I så fall ska du titta närmare på vår produkt Omnia Document Management.
Omnia Document Management är en produkt som ger möjlighet till effektivare hantering av organisationens viktigaste dokument.
Här får verksamheten stöd för att ha en styrd och spårbar livscykel för styrande, stödjande och redovisande dokument. Produkten körs ihop med SharePoint eller Office 365 från Microsoft.

Omnia Quality Management System

Omnia QMS -ledningssystemet med kvalitet i fokus

Omnia QMS ger dig utmärkt stöd för att på ett enkelt sätt skapa och underhålla processer samt att koppla information som personer, dokument och system till dessa. Systemet stödjer också hantering av avvikelser, förbättringsförslag och risker.
Det finns också möjlighet att jobba med återkommande granskning av systemets innehåll samt att kommunicera ut och be om läskvitto vid ny eller uppdaterad information.
Kort sagt Omnia QMS ger dig ett utmärkt stöd för att etablera ett riktigt bra ledningssystem.

Ökad säkerhet med Omnia ISMS

Hotbilden mot dagens verksamheter ökar ständigt och behovet av ett utvecklat informationssäkerhetsarbete växer. Historisk har fokus legat på ett infrastrukturbaserat skydd. Dagens hotbild kräver ett mer omfattande skyddsarbete.

Omnia Information Security Management System, ISMS, är en helhetslösning som ger stöd för att uppfylla standarden ISO 27001:s krav och säkerhetskontroller, riskhantering, avvikelsehantering och kontinuerlig förbättring. Systemet inkluderar regelverk för klassificering av information och tillgångar.

Licensformer

För Omnia erbjuder vi tre olika licensformer: Det ger er en möjlighet att välja licensmodell utifrån de behov och förutsättningar som passar er, och er organisation bäst.

Prenumeration

Prenumeration månadsvis

En baslösning som är färdig att börja använda och där kunden inte behöver vidareutveckling eller anpassning.

I prenumerationen ingår löpande uppdateringar av produkten avseende förbättringar, ny funktionalitet etc.

Enkelt införande som ger en Best practice-lösning. Vänder sig i första hand till organisationer med färre än 1000 användare.

Enterprise Online

En produktlicens med årligt uppdateringsavtal

Kundens behov överensstämmer väl med möjligheter i Omnia och Office 365, men där det finns behov av kundspecifika anpassningar, nu eller i framtiden. Införande sker i projektform.

I uppdateringsavtalet ingår löpande uppdateringar av produkten, installation av uppdateringar, en Azure-instans samt direktaccess till produktteamet för felanmälan.

Enterprise On-prem/enterprise online dedicated

En produktlicens med årligt uppdateringsavtal

Kundens behov överensstämmer väl med möjligheter i Omnia och Office 365, men där det finns behov av kundspecifika anpassningar, nu eller i framtiden. Införande sker i projektform.

I uppdateringsavtalet ingår löpande uppdateringar av produkten, installation av uppdateringar, en Azure-instans samt direktaccess till produktteamet för felanmälan.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för få se hur Omnia och Office 365 kan kombineras för att skapa en digital arbetsplats som skapar nytta för din organisation.

PF_img_omnia_clients.jpg

Vi är Precio Fishbone

Vi är Sveriges ledande specialist på lösningar baserade på SharePoint och Office 365. Vi har några av marknadens bästa produkter för Intranät, ledningssystem och dokumenthantering. Våra produkter ger våra kunder en väl beprövad, modern och effektiv lösning samt en trygg resa från initialt projekt till fortsatt förvaltning och utökade behov. Vi är idag ca 200 anställda och finns etablerade på åtta orter i Sverige samt i England och i Vietnam. Vi är en guldpartner till Microsoft och våra övriga fokusområden är BI, Integration, EPi och klassisk systemutveckling.