Sveriges ledande specialist inom SharePoint och Office 365

I februari gick Precio och Fishbone samman och bildade därmed Sveriges ledande specialist inom SharePoint och Office 365. På stämman den 7 maj togs även det formella beslutet om att det gemensamma namnet blir Precio Fishbone.

Ökar vår geografiska närvaro 

Genom samgåendet ökar vi vår geografiska närvaro, breddar vårt gemensamma erbjudande inom EPi-Server, integration och BI samt bildar Sveriges största och ledande specialistföretag inom SharePoint och Office 365. Med 100 SharePoint-konsulter, på 8 platser i Sverige och i Vietnam samlar Precio Fishbone marknadens högsta SharePoint-kompetens och erfarenhetsbas. Vår gemensamma erfarenhet summerar upp till drygt 600 genomförda SharePoint-uppdrag omfattande paketerade och skräddarsydda lösningar för intranät, ledningssystem, dokumenthantering, projekthantering, ärendehantering mm.

Vässar vårt erbjudande

Genom samgåendet stärker vi vår konkurrenskraft och förbättrar vårt erbjudande och kan genom det hjälpa befintliga och nya kunderpå ett ännu bättre sätt.

Gemensamt EPiServer-team

Våra erfarenheter, kompetenser och geografiska närvaro kompletterar varandra på ett utomordentligt sätt. Fishbone har bl.a. en stark produktportfölj inom intranät och ledningssystem och en kompetensmässig bredd och djup inom lösningar baserade på SharePoint och Office 365. Inom lösningsområdet för externa webbplatser har Precio en erfaren och framgångsrik EPiServer verksamhet som nu även kommer Fishbones kunder till gagn. Korsbefruktning på bästa sätt! Vårt numer gemensamma EPiServer-team, beståendes av ca 20 personer, arbetar idag med 25-talet kunder och hjälper dessa med utveckling, förädling och förvaltning av sina externa webbplatser.

Fördjupat stöd inom integration och Busines Intelligence

Utöver ovanstående kan vi, genom samgåendet, även erbjuda ett utökat och fördjupat stöd inom områden som integration och Business Intelligence. Dessa delar är i många fall ingående och nyttoskapande mervärden i våra portal- och samarbetslösningar, men där vi i stor omfattning även bedriver renodlade uppdrag inom just dessa områden.

Offshore-möjligheter

Ytterligare en möjlighet som har öppnat upp sig för dig som kund till oss är möjligheten att dra nytta av vårt numer gemensamma SharePoint Centre of Excellence i Vietnam, vilket Precio etablerade för ca 3 år sedan. Vi kan genom vårt Vietnam-team erbjuda Offshore-leveranser, eller kombinationen av Onshore och Offshore.

Gemensamt synsätt

Våra bolag som vi nu slagit samman har haft samma synsätt på hur uppdrag ska genomföras, hur vi ser på kompetens, hur vi ska agera tillsammans och hjälpa våra kunder. Våra företagskulturer och ambitioner har i stort sett varit identiska. Vi kompletterar och stärker varandra kompetensmässigt och vi sprider oss på fler platser runt om i Sverige. Vår grundläggande gemensamma syn på kunduppdrag är att vi levererar paketerade och skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder.

Kontakta oss gärna

Är du mer nyfiken på vad vår nya konstellation kan erbjuda och vad det kan medföra för möjligheter för dig, så tveka inte att slå oss en signal eller skicka ett mail. Här finner du våra kontaktuppgifter