Precio Fishbone betalar tilläggsköpeskilling för minoritetsandel i dotterbolag

Den 31 juli 2018 meddelade Precio Fishbone AB (publ) i en pressrelease att bolaget träffat avtal med Incubes om att förvärva deras minoritetsandel på 15 % av Precio Vietnam.

Köpeskillingen uppgick till 2,5 MSEK på tillträdesdagen den 1 juli 2018. Då angavs också att en tilläggsköpeskilling på maximalt 2,5 MSEK kan komma att betalas ut under en tre-årsperiod från tillträdesdagen beroende på om ett antal villkor uppfylls. Med anledning av detta har en tilläggsköpeskilling nu utbetalats på 1,25 MSEK. Maximalt kan ytterligare 1,25 MSEK komma att utbetalas inom en tvåårsperiod.

Stockholm den 3 juli 2019

Styrelsen

För ytterligare information kontakta Bengt-Åke Älgevik, styrelsens ordförande 070-873 18 38.

Ladda ner pressmeddelanden

Aktuellt