Precio Fishbone satsar på RPA - Robotic Process Automation

Precio Fishbone har i dagarna tecknat ett partneravtal med New York-baserade UiPath, leverantör av lösningar för Robotic Process Automation, RPA.

UiPath kommer som en ledande leverantör på området ge Precio Fishbone tillgång till en av de främsta produktfamiljerna inom RPA.

– Det är en naturlig utveckling av vårt erbjudande för att hjälpa kunder digitalisera och effektivisera sina verksamheter och processer, säger Stefan Hendén, affärsansvarig på Precio Fishbone.

Preco Fishbone har idag skapat sig ett starkt namn inom digitala arbetsplatser men har historiskt en lång tradition av att bygga kundunika lösningar för att skapa effektiv informationshantering - exempelvis e-tjänster, integration och kundunika applikationer.

– Vi jobbar med lösningar som utvecklar kundens förmåga. RPA är en förlängning av detta erbjudande med teknologin för automatisering. RPA i kombination med vår omfattande kunskap av processer inom exempelvis offentlig förvaltning ger oss mycket goda möjligheter att ytterligare utveckla våra kunder.

Att Precio Fishbone valde att samarbeta med just UiPath och deras produkter beror först och främst på deras goda renomé på marknaden, inte minst i Sverige och rankas globalt som en av de främsta och tekniskt kanske den mest utvecklade leverantören.

Varför satsar Precio Fishbone på RPA just nu?
– Öppenheten för RPA ökar nu dramatiskt på marknaden. Vi ser dessutom att kunderna har fått en ökad insikt i vad RPA innebär och att det inte per definition innebär stora verksamhetsutvecklingsprojekt. Kunden kan med teknologin och med leverantörer som Precio Fishbone åstadkomma otroligt mycket genom att automatisera befintliga processer.

Om UiPath

UiPath är byggd för både företag och IT och är den ledande plattformen för automatisering av företags robot processer (RPA). Idag använder 1 800 företag och myndigheter UiPaths Enterprise RPA-plattform för att snabbt distribuera robotar för att utföra repetitiva processer, öka företagens produktivitet, säkerställa efterlevnad och förbättra kundupplevelsen inom administration.

UiPath har huvudkontor i New York City, och en nävaro i 14 länder i Nordamerika, Europa och Asien

På kundlistan finns företag som Nasa, DHL, Airbus, General Electric, Lufthansa och HP.

Mer om UiPath: www.uipath.com

För mer information kontakta:

Stefan Hendén, affärsområdesansvarig
stefan.henden@preciofishbone.se
+46 709 17 77 64

Om RPA

Robotic process Automation (RPA) är en form av automatisering av affärsprocesser med hjälp av mjukvarurobotar eller artificiell intelligens (AI). I traditionella automatiseringsverktyg skapar en utvecklare en lista med åtgärder för att automatisera en uppgift och sedan ett gränssnitt mot systemet med hjälp av till exempel API:er.

RPA-system skapar istället åtgärdslistan genom att titta på hur en användare utför uppgiften i programmets gränssnitt och automatiserar sedan uppgiften genom att upprepa det användaren gjorde. Detta öppnar för användning av automatisering i produkter som saknar API:er för ändamålet.

Aktuellt