Precio Fishbone förvärvar minoritetsandelen i dotterbolag

Precio Fishbone förvärvar minoritetsandelen i dotterbolag

Precio Fishbone etablerade 2013 ett utvecklingscenter i Ho Chi Minh City i Vietnam tillsammans med det danska bolaget Incubes. Satsningen har varit mycket lyckosam och utvecklingscentret är centralt för framgångarna med de mjukvaruprodukter som Precio Fishbone utvecklat under de senaste åren. Bolaget i Vietnam har idag 45 anställda och är en integrerad del av våra team för produktutveckling och förvaltning av produkterna Omnia, NGO online och Kaskelot.

Mot bakgrund av den betydelse som utvecklingscentret i Vietnam har för Precio Fishbone har bolagets styrelse den 30 juli 2018 beslutat att utnyttja möjligheten att förvärva Incubes minoritetspost på 15 % av aktier och kapital. Köpeskillingen uppgår till 2,5 MSEK och tillträdesdag är den 1 juli 2018. En tilläggsköpeskilling på maximalt 2,5 MSEK kan komma att betalas ut under en tre-årsperiod från tillträdesdagen beroende på om ett antal villkor uppfylls.

Förutom den strategiska betydelsen av att dotterbolaget i Vietnam blir helägt kommer förvärvet innebära beräknade kostnadsbesparingar på cirka 1,5 MSEK årligen under fyra år.

Stockholm den 30 juli 2018

Styrelsen

Läs hela pressmeddelandet.

Aktuellt