Kallelse till årsstämma 2018-05-15

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Den fullständiga kallelsen kan hämtas här (pdf).

Aktuellt