Precio Fishbone tecknar globalt samarbetsavtal med Unit4 med fokus på ”Not For Profit-organisationer” (NGO och NFP).

Precio Fishbone tecknar globalt samarbetsavtal med Unit4 för att förbättra och stärka erbjudandet inom sektorn för ”Non Governmental Organisationer” och ”Not For Profit-organisationer” (NGO och NFP). Med Unit4 som samarbetspartner får Precio Fishbone en stark och kompetent partner, som möjliggör en global och förstärkt marknadsbearbetning avseende försäljning av den egenutvecklade produkten NGO Online.

Unit4, är en av världens största affärssystemleverantörer. Unit4’s enhet för NFP organisationer (Not For Profit) är världsledande inom affärssystemlösningar för icke-vinstdrivande organisationer (NFP:er och NGO:er). Precio Fishbone har utvecklat en marknadsledande och anpassad produkt för NFP-organisationers projekt, program och anslagshantering. Lösningen, NGO Online, används idag av ett 20-tal större globala NFP-organisationer. Tillsammans med Unit4.s organisation, produktportfölj och specifika NFP-kompetens skapas, för Precio Fishbone, en möjlighet till en utökad global marknadsbearbetning och marknadsnärvaro. För Unit4 skapar samarbetet förutsättningar att erbjuda en komplett, branschanpassad och konkurrenskraftig helhetsleverans av lösningar till organisationer verksamma inom NFP-sektorn.

Precio Fishbones produkt NGO Online är designad för att integreras med Unit4 affärssystemlösning Business World. Det är en molnbaserad programhanteringslösning som är särskilt framtagen för internationella NGO- och NFP-organisationer. NGO Online är utvecklat i nära samarbete med ett flertal stora globala NGO:er och stödjer de processer och ramverk som är etablerade inom denna sektor.

"Vi har kombinerat NGO Online tillsammans med Unit4:s affärssystemsvit Business World genom att komplettera projekt- och informationshanteringssystemet med finansiella data, och därmed göra denna data lättillgänglig i det dagliga arbetet för alla medarbetare", säger Emilia Kongbäck, projektledare på Norska Röda Korset, Internationella avdelningen. "Lösningen erbjuder en serie av funktioner som stödjer vårt arbete med projekt- och anslagshantering. Vi ser fram mot ännu bättre kopplingar mellan Unit4s Business World och NGO Online, och förväntar oss att det kommer att medföra ännu bättre integrationer och visualiseringar av finansiell information framöver - både för internt bruk och för rapportering till givare."

"Med Unit4:s marknadsledande affärssystemlösning för NFP-organisationer, kombinerat med NGO Online’s stöd för projekt och programhantering skapas en konkurrenskraftig helhetslösning, säger Björn Bemgård, Precio Fishbone. "Med NGO Online stöder vi NFP-organisationer med tydlig, kortfattad och systematisk information om gällande projekt och insatser och där olika komponenter i ett projekt, som mål, aktiviteter, resultat och indikatorer, kopplas samman i ett system och ramverk. Genom integrationen med Unit4:s Business World får vi in aktuell och relevant finansiell information och kan förmedla den ända ut till slutanvändaren".

"Tillsammans tar vi med branschkunskap till den underliggande IT-arkitekturen och säkerställer en effektiv och ansvarsfull projekt- och programhantering", säger Henk Jan Onstwedder, Global Head of Non-Profit, Unit4. "Vi vill hjälpa våra kunder att leverera värde i sina strategiska processer, stödja människor att vara effektiva i sitt arbete. Särskilt viktigt är det i en sektor där varje resurs och insats är kritisk och måste redovisas."

Kunder som redan drar nytta av den kombinerade lösningen med Business World och NGO Online inkluderar Norska Röda Korset, Brittiska Röda Korset, Sida och ACF France. Precio Fishbone har arbetat med internationella NGO:er och NFP:er sedan 2003. Exempel på globala NGO:er och NFP:er som använder NGO Online för sin projekt-, program- och anslagshantering är Australiensiska Röda Korset, Kanadensiska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Finska Röda Korset, ICAP vid Columbia University, Svenska Röda Korset, Diakonia och Welthungerhilfe WHH.

För mer information om NGO Online, besök gärna någon av webbplatserna http://www.preciofishbone.se  eller http://www.ngoonline.net

För ytterliggare information om detta samarbete, kontakta :

Björn Bemgård, Marknadsansvarig Precio Fishbone
Mail: bjorn.bemgard@preciofishbone.se
Tfn: 070-603 19 34

Unit4 jobbar med över 100 av världens största NFP-organisationer, ideella föreningar och stiftelser, inklusive Frälsningsarmén, Cancerforskningsinstitutet, Marie Stopes International, Internationella Röda Korset, Internationella Rädda Barnen, Conservation International, Norwegian People's Aid, Rethink Mental Illness, ICIPE, Trocaire, Vinfen, ACDI/VOCA och MAP International.

För mer information om Unit4, besök webbplatsen på http://www.unit4.com

Aktuellt