Ändrade ägarförhållanden i Precio Fishbone med anledning av inlösen optioner

Information om ägarförändringar i Precio Fishbone AB (publ)

Precio Fishbones största ägare är Midsjörevet AB. Midsjörevet AB ägs till 100 % av anställda i Precio Fishbone. När Midsjörevet AB år 2014 förvärvade Precio Fishbone-aktier av den tidigare huvudägaren så utfärdades optioner att förvärva Precio Fishbone-aktier som en del i finansieringen av utköpet. Optionerna ger innehavarna rätt att förvärva totalt 583 800 Precio Fishbone B-aktier för totalt 5 838 000 kronor. Från och med den 1 juni 2018 kan optionsinnehavarna utnyttja sina optioner. När optionerna utnyttjas kommer det att påverka innehavet hos insynpersoner vilket löpande kommer att rapporteras till Finansinspektionen enligt gällande regler.

Syftet med detta pressmeddelande är att ge bakgrunden till de förändrade innehav som insynspersoner kan komma att rapportera.

Stockholm den 8 juni 2018

För ytterligare information kontakta Christer Johansson, VD, 010-483 81 40.

Läs hela pressmeddelandet.

Aktuellt