Precio Fishbone är vinnare i SCB:s ramavtalsupphandling

Precio Fishbone är en av vinnarna i Statistiska Centralbyråns ramavtalsupphandling ”Ramavtal för IT-konsulter”.

Avtalet har ett totalt värde på cirka 160 miljoner under avtalstiden som inklusive optioner är 4 år med start vid årsskiftet 2017/2018. I avtalet ingår leverans av kompetenser såsom projektledning, testning, arkitektur och kravanalys, men huvudparten är inom området systemutveckling. Leveransen kommer främst att ske i Örebro, men även i Stockholm.

För mer information kontakta affärsansvarig Andreas Sjöwitz
andreas.sjowitz@preciofishbone.se

Ladda ner hela pressmeddelandet här.

Aktuellt