Precio Fishbone guldsponsor och utställare på konferensen Smarta Intranät

Den 12 april så genomförs en av Sveriges största intranätskonferenser. Precio Fishbone är guldsponsor samt utställare. Platsen är Bygget Konferens i Stockholm.

Precio Fishbone kommer vid denna konferens att ställa ut och visa på goda kundexempel, dela erfarenheter samt visa på och presentera vår intranätsprodukt Omnia Intranet (www.omniaintranet.se), som bygger på SharePoint Online (Office 365). En av våra kunder, Coor Service Management, kommer även att ha ett talarpass denna dag och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter från att välja en färdig produkt för sitt intranät.

Bild, Smarta intranät

Aktuellt