Kallelse till årsstämma 2016-05-10

Aktieägarna i Precio Fishbone AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Den fullständiga kallelsen kan hämtas här.

Aktuellt