Precio Fishbone skriver avtal med en av Tysklands största NGO:er

Precio Fishbone har tecknat avtal med en av Tysklands största NGO:er. Deutsche Welthungerhilfe kommer att implementera ett projekt-, program- och grants-hanteringssystem baserat på Precio Fishbones produkt NGO Online. Det nya systemet syftar till att förbättra och effektivisera verksamhetens globala hjälpinsatser.

Precio Fishbone har skrivit avtal med Deutsche Welthungerhilfe om implementation av ett nytt projekt- och programhanteringssystem. Det nya systemet kommer omfatta Welthungerhilfes internationella verksamhet. Systemet har till syfte att effektivisera och förbättra verksamhetens arbete med internationella hjälpinsatser genom förbättrat stöd för administration, planering, genomförande, rapportering och finansiell uppföljning.

- Precio Fishbones har med sin lösning ”NGO Online” ett mycket kraftfullt och väl anpassat system för vår typ av verksamhet. I jämförelse med alternativa systemlösningar blev detta mycket tydligt och NGO Online stod ut väsentligt. NGO online ligger även helt i linje med vår fastslagna molnstrategi. Detta tillsammans med Precio Fishbones verksamhetsinsikt och långa erfarenhet av att implementera NGO-specifika lösningar gör att vi känner oss mycket glada och entusiastiska över att ha landat detta avtal och att få påbörja projektet, säger Richard Fritz, Projekt- och programansvarig på Welthungerhilfe. 

Precio Fishbones lösning “NGO Online”, är en etablerad produkt som bygger på Microsoft SharePoint Online (Office 365). Precio Fishbone arbetar sedan drygt 10 år tillbaka med ett stort antal organisationer inom biståndssektorn såsom Diakonia, Svenska Kyrkan, ACF (USA), Individuell Människohjälp (IM), Sida, Oxfam Australien, Svenska, Finska, Kanadensiska, Australiensiska, Norska och  Brittiska Röda Korset.

Kort om Welthungerhilfe (WHH): WHH är en av Tysklands största privata hjälporganisationer. WHH arbetar med allt från snabb katastrofhjälp och återuppbyggnad till långsiktiga utvecklingsprojekt med lokala partnerorganisationer. Principen i WHH´s arbete är hjälp till självhjälp. Sedan starten 1962 har mer än 8,120 projekt i 70 länder fått stöd med ca 3 miljarder euro, varav 5746 har varit självhjälpsprojekt. WHH´s vision är värld utan hunger och fattigdom.

För mer information, kontakta:
Björn Bemgård, Marknadsansvarig
Mail: bjorn.bemgard@preciofishbone.se
Tfn: 070-603 19 34

Aktuellt