Precio Fishbone på Nordic Intranet Summit den 17-18 okt

Nordic Intranet Summit - en av Sveriges större intranätskonferenser går av stapeln på hotell Rival i Stockholm den 17-18 oktober.

Precio Fishbone är sponsor och utställare på detta event och presenterar den nya versionen av den egna produkten Omnia Intranet (www.omniaintranet.se). Precio Fishbone, och vår egen dokumenthanteringsspecialist Lars Blixt, genomför även Nordic Intranet Summits dokumenthanteringsworkshop, med ett 30-tal deltagare.

Väl mött!

Aktuellt