Utökat partnerskap med Microsoft

Precio har återigen kvalificerat sig som Guldpartner till Microsoft inom kompetenserna ” Collaboration and Content” (SharePoint och Office 365) och Application Development. Utöver detta har Precio även uppnått Guldstatus inom kompetensen Application Integration.

Baserat på genomförda uppdrag med kundreferenser, Nöjd Kund Index (NKI), kompetensnivåer och certifieringsuppfyllnad har Precio åter förnyat sitt partnerskap med Microsoft och befäst sin ställning som en av Sveriges ledande Microsoft-partners. Precio är även silverpartner inom kompetenserna Data Anlytics (BI) och Cloud Platform.

Precio gick i februari 2015 samman med Fishbone Systems, som även är Guldpartner till Microsoft. Fishbone var tillsammans med Precio Sveriges ledande nischleverantörer av portaler och portalnära tillämpningar baserade på SharePoint, Office 365 och andra Microsoft-produkter. Genom samgåendet bildades Sveriges största specialistföretag inom Office 365 och SharePoint där Precios kompetens och erfarenhet inom integration och BI medfört ett bredare och än mer kraftfullt erbjudande mot marknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Bemgård, Marknadsansvarig Precio, 070-6031934

Aktuellt