Svenska Röda Korset valde Precio Fishbones lösning ”NGO Online”

Precio Fishbone vann Röda Korsets upphandling av ett nytt system för planering- och uppföljning av verksamhetens hjälpinsatser och dess relaterade projekt och program.

Precio Fishbone har skrivit avtal med Svenska Röda Korset om implementation av ett nytt planerings- och uppföljningssystem. Det nya systemet ska hjälpa Svenska Röda Korset att mer effektivt administrera, planera och följa upp de hjälp- och utvecklingsinsatser som genomförs både i Sverige och internationellt och tillsammans med samarbetspartners. Ordervärdet uppgår till ca 2,4 MSEK.

- Precio Fishbones produkt ”NGO Online”, och deras omfattande erfarenheter att implementera NGO-specifika verksamhetslösningar, var avgörande faktorer för vårt val, säger Anna Ernestam, CFO på Svenska Röda Korset

Precio Fishbones lösning “NGO Online”, är en etablerad produkt som bygger på Microsoft SharePoint Online (Office 365). Precio Fishbone arbetar sedan drygt 10 år tillbaka med ett stort antal organisationer inom biståndssektorn såsom Rädda Barnen, Brittiska Röda Korset, Finska Röda Korset, Diakonia, Svenska Kyrkan och Sida.

För mer information, kontakta:
Björn Bemgård, Marknadsansvarig
Mail: bjorn.bemgard@preciofishbone.se
Tfn: 070-603 19 34

Aktuellt