Precio och Fishbone Systems går samman

Precio har idag tecknat en avsiktsförklaring med Fishbones huvudägare om ett samgående.

Fishbone är ett av Sveriges absolut ledande specialistföretag inom intranät, andra portallösningar, dokument- och ärendehantering baserade på Microsofts SharePoint-plattform och Office 365. Fishbone har sedan starten 2003 byggt upp en mycket djup specialistkompetens och under senare år även en leveransmodell där specialistkunskapen omvandlats till produkter och paketerade lösningar. Fishbone har kontor i Göteborg, Malmö, Växjö och Stockholm. Omsättningen 2013 var cirka 55 MSEK och resultat efter finansiella poster 2,5 MSEK. Bolaget har drygt 50 anställda. 

- Tillsammans blir Precio och Fishbone Sveriges största specialistföretag inom SharePoint och Office 365, vilket är Microsofts viktigaste och snabbast växande produktområde. Vi samlar marknadens högsta kompetens och blir ett svårslaget alternativ för alla behov från skräddarsydda lösningar till produkter. Både geografiskt och när det gäller paketerade lösningar och produkter så kompletterar vi varandra på ett utmärkt sätt. Precios expertis inom andra områden än SharePoint t ex EPiServer, integration, BI och avancerad .NET-utveckling kommer också utnyttjas genom samgåendet då fler marknader och kunder nås. Vi känner varandra väl som konkurrenter sedan många år och har över tiden märkt att vi delar de grundläggande värderingar som vår verksamhet baseras på, säger Christer Johansson, VD Precio.

- Under de senaste åren har vi utvecklat vår verksamhet för att vara vår kunds bästa partner på SharePoint- och Office 365-lösningar, från strategi och arkitektur till att skapa välanvända lösningar. En viktig del i denna utveckling har varit satsningen på att utveckla produkter för att kunna erbjuda bästa kostnadseffektivitet för kunden. När vi nu går ihop med Precio så får vi mer muskler och förstärkt kompetens för att kunna driva denna utveckling med ännu större kraft. För oss ligger denna affär perfekt i tiden och i företagets utveckling. Vi kommer gemensamt att kunna göra ett stort avtryck på den svenska marknaden, säger Anders Fagerlund, VD Fishbone.

Samgåendet sker genom att Precio förvärvar samtliga aktier i Fishbone. Köpeskillingen för detta är cirka 29 MSEK och erläggs dels genom en nyemission av maximalt 900 000 B-aktier enligt det bemyndigande styrelsen i Precio har och resterande del kontant. I köpeskillingen ingår likvida medel i kassa hos Fishbone på cirka 15 MSEK. Tilläggsköpeskilling kan komma att utgå beroende på försäljningsresultatet för vissa produkter.

Affären slutförs efter att Due Diligence genomförts och beräknad tillträdesdag är 3 mars 2015.

Styrelsen i Precio 2015-01-23

 

För ytterligare information, kontakta
Christer Johansson, VD Precio, 073-078 80 40

 

Aktuellt