Precio och Fishbone Systems fullföljer samgåendet.

I ett pressmeddelande den 23 januari 2015 meddelade Precio att man hade tecknat en avsiktsförklaring med Fishbones huvudaktieägare om ett samgående.

Efter genomförd Due Diligence och slutförhandlingar med Fishbones aktieägare har i dag avtal tecknats innebärande att Precio, med tillträde den 3 mars 2015 förvärvar samtliga 29 400 aktier i Fishbone Systems AB för en köpeskilling om cirka 29 400 000 kronor.

Precios VD Christer Johansson kommenterar samgåendet så här:
”Nu kan vi ta nästa steg i arbetet med samgåendet. Det blir en intensiv tid med planering och genomförande av samgående. Vi har satt full fart med fokus på kunder och marknadsaktiviteter samtidigt som vi startat upp aktiviteter för att skapa och driva en gemensam verksamhet. Det vi skapar är den marknadsledande leverantören av Microsoft SharePoint och Office 365.”

Samgåendet och förvärvet av 29 400 aktier i Fishbone Systems medför att Precios styrelse kommer att utnyttja det bemyndigande om nyemission av 900 000 B-aktier som bolagsstämman den 24 november 2014 beslutade om.

Stockholm den 12 februari 2015

Styrelsen i Precio Systemutveckling AB

För ytterligare information vänligen kontakta
Christer Johansson, VD Precio, 073-078 80 40

Aktuellt