Ledningssystem och intranät till Coor Service Management

Precio Fishbone har tecknat avtal med Coor Service Management gällande utveckling och implementation av ett nytt intranät och ledningssystem.

Den kombinerade lösningen bygger på Precio Fishbones paketerade Intranät och ledningssystem, vilka baseras på Microsoft SharePoint Online (Office 365). Projektet har påbörjats och implementation planeras till hösten 2015. Den nya lösningen till Coor Service Management omfattar ca 7000 användare.

 

För mer information, kontakta:

Peter Dietrich, Kundansvarig
Mail:
peter.dietrich@precio.se
Tfn: 0708 -883 650

Aktuellt