Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Precio Systemutveckling AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Den fullständiga kallelsen kan hämtas här.

Aktuellt