Årsredovisning 2014

Precios presenterar bokslutet för 2014

Årsredovisningen för 2014 kan du hämta här.

Om Du har problem med att ladda ned ett dokument kan Du ställa pekaren på hänvisningen, länken till dokumentet dvs
på ordet "här" i meningen ovan. I stället för att vänsterklicka så högerklickar Du och därefter vänsterklickar Du på kommandot
"Spara mål som…"

Då kan Du ladda ned dokumentet på Din hårddisk och öppna det därifrån.

Problemet beror på en bugg i pdf-läsaren som inte orsakas av fel eller svag kapacitet hos Din dator.

Aktuellt