Ändring i Precio Fishbones ledning

Lena Andersson tillträder den 1 september 2015 tjänsten som ekonomichef för Precio Fishbone AB (publ) och ersätter Kjell Sandin på denna befattning.

Det fullständiga meddelandet kan hämtas här.

Aktuellt