Nyemissioner i Precio

Styrelsen för PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) har beslutat att nyemittera 792 786 aktier av serie B som motsvarar 10,6 procent av antalet aktier i bolaget.

Läs mer i bifogad pressrelease.

Aktuellt