Midsjörevet lämnar budpliktsbud

Midsjörevet lämnar budpliktsbud på samtliga aktier i Precio om 6,20 kronor per aktie

Midsjörevet AB (Midsjörevet) äger cirka 30,7 % av det totala antalet aktier i Precio Systemutveckling AB (publ) (Precio). Ett budpliktsbud lämnas härmed till samtliga aktieägare att överlåta samtliga sina aktier, oavsett aktieslag, i Precio till ett pris av 6,20 kronor kontant per aktie. Aktierna i Precio är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North.

Budpliktsbudet i sammandrag

-        Midsjörevet erbjuder 6,20 kronor kontant för varje aktie i Precio, oavsett aktieslag. Budpliktsbudet värderar aktiekapitalet i Precio till 46 394 203,20 kronor.

-        Budpliktsbudet innebär

  • en rabatt om cirka 25% jämfört med stängningskursen om 7,80 SEK den 26 juni 2014, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Budpliktsbudet;
  • en rabatt om cirka 28% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 7,93 SEK under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 26 juni 2014; och
  • en rabatt om cirka 25% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 7,75 SEK under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 16 juni 2014.

-        Midsjörevet äger cirka 30,7% av aktierna och 30,01% av rösterna i Precio.

-        Acceptfristen inleds den 1 juli 2014 och avslutas den 31 juli 2014. Utbetalning av vederlag beräknas ske omkring den 11 augusti 2014.

Hela pressmeddelandet kan du hämta här.

Aktuellt