Precio tog hem Energimyndighetens stora upphandling

Statens Energimyndighets upphandling av systemutvecklingstjänster, Generell utveckling, har vunnits av Precio.

Statens Energimyndighets upphandling av systemutvecklingstjänster kallad Generell utveckling har vunnits av Precio. Upphandlingen avser ett ramavtal med ensamrätt för Precio att leverera systemutvecklingsprojekt och -tjänster till Energimyndigheten. Ramavtalet gäller för en fyraårsperiod om optionstiden på ett plus ett år utnyttjas.

– Energimyndigheten ser fram mot ett långsiktigt och nära samarbete med Precio. Energimyndigheten hoppas och förväntar sig att Precio genom att se till helheten under hela produktlivscykeln levererar kundnytta på ett kostnadseffektivt sätt. Detta förväntas i betydande grad bidra till att myndigheten når sina övergripande mål flera år framöver, säger Mattias Blomstrand, sektionschef IT-utveckling.

– Vi har arbetat tillsammans med Energimyndigheten sedan 2001 och det är nu fantastiskt roligt att vi utöver förnyat förtroende kan se fram emot en kraftig uppdragsökning, kommenterar Stefan Hendén, regionchef för Precios kontor i Eskilstuna och Västerås.

Med utgångspunkt från den beräknade volym som anges i upphandlingsunderlaget så innebär ramavtalet årliga intäkter på cirka 15 MSEK. 

För ytterligare information, kontakta
Stefan Hendén, regionchef Eskilstuna och Västerås, 0709-17 77 64

Aktuellt