Precio-konsult utsedd till ”Årets konsult” på Trafikverket

Varje år tilldelar Trafikverket en utmärkelse för Årets anställde och Årets konsult. I kategorin Årets konsult nominerade i år Trafikverkets egen personal 14 personer, varav 3 personer var från Precio. Staffan Hopstadius från Precio i Borlänge kammade hem titeln som Årets Konsult 2014, och får bära denna krona fram till nästa höst.

Utdrag ur Trafikverkets motiveringen: ”Staffan Hopstadius professionalism och engagemang inger förtroende! Staffan bidrar till att följa, utveckla och sprida Trafikverkets rutiner inom det område där han verkar, samtidigt som Staffan har en tydlig drivkraft att utveckla sig själv vidare och lära sig nya saker. Staffan har sedan han kom in i förvaltningen av applikationen ”Projektportalen Investera”(SharePoint-baserad), snabbt vunnit kollegornas förtroende, och bidrar i hög grad till att höja kvalitén på leveranserna genom sitt breda tekniska kunnande, analytiska förmåga, goda problemlösningsförmåga och sitt sinne för struktur och god kommunikation.”

Stort grattis Staffan!

Staffan Hoppstadius - Precio
Mathias Persson och Eva Malmborg från Trafikverket gratulerar Precios konsult Staffan Hopstadius (mitten) till utmärkelsen.

Aktuellt