Precio kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Precio Systemutveckling AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 24 november 2014 vid sitt kontor i Stockholm.

Läs kallelsen i sin helhet här.

Läs styrelsens redogörelse här.

Läs årsredovisningen för 2013 här.

Om Du har problem med att ladda ned ett dokument kan Du ställa pekaren på hänvisningen, länken till dokumentet dvs
på ordet "här" i meningen ovan. I stället för att vänsterklicka så högerklickar Du och därefter vänsterklickar Du på kommandot
"Spara mål som…"

Då kan Du ladda ned dokumentet på Din hårddisk och öppna det därifrån.

Problemet beror på en bugg i pdf-läsaren som inte orsakas av fel eller svag kapacitet hos Din dator.

Aktuellt