Företrädesemission i Precio

Precio Systemutveckling AB (publ) genomför en företrädesemission med syfte att stärka Bolagets beredskap för eventuella rörelseförvärv. Här finner du mer information.

Precio's logotyp

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. TECKNINGSTID 16-30 SEPTEMBER

BOLAGETS B-AKTIEÄGARE ÄGER FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING I EMISSIONEN SOM ÄVEN RIKTAR SIG TILL ALLMÄNHETEN.

 

Den 27 augusti 2014 annonserade Styrelsen, genom pressmeddelande, att Precio kommer att genomföra en 100 procent garanterad företrädesemission med företrädesrätt för ägare av Bolagets aktier av serie B.

Härmed inbjuds Bolagets aktieägare samt allmänheten att teckna B-aktier i Precio Systemutveckling AB (publ) i enlighet med villkoren i informationsmemorandumet daterat september 2014. Syftet med emissionen är stärka Bolagets finansiella beredskap för eventuella rörelseförvärv.

Totalt emitteras 392 786 B-aktier till teckningskursen 5,75 kronor per aktie och företrädesemissionen kommer att inbringa 2 258 520 kronor till Precio före sedvanliga emissionskostnader.

Den 16 september 2014

Precio Systemutveckling AB (publ)
Styrelsen

Introduktion till företrädesemissionen

Informationsmemorandum

Särskild anmälningssedel

Teckning utan företrädesrätt

Aktuellt