Kvartalsrapport april – juni 2013

Kvartalsrapport Q3 2013

DELÅRSRAPPORT januari – juni 2013  

  • Nettoomsättningen uppgick till 29,5 mkr (28,7) och under sexmånadersperioden 56,9 mkr (58,3).
  • Rörelseresultatet (EBITA) blev 1,9 mkr (1,5) och under sexmånadersperioden 0,3 mkr (4,3).
  • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 6,5% (5,3%) och under sexmånadersperioden 0,6% (7,4%) .
  • Resultat efter skatt blev 1,8 mkr (1,0) och under sexmånadersprioden 0,1 mkr (3,0).
  • Poster av engångskaraktär har belastat sexmånadersresultatet med 2,1 mkr varav 0,0 mkr under kvartal 2.
  • Vinst per aktie efter skatt blev 0,24 kr (0,14) och under sexmånadersperioden 0,02 kr (0,40).
  • Aktieutdelning har genomförts med 0,25 Kr per aktie.
  • Christer Johansson har den 1 juni 2013 tillträtt som ny verkställande direktör.
  • Prognosen för hela räkenskapsåret 2013 indikerar vinst.

Hela rapporten kan hämtas här.

Aktuellt