Precio vinnare i Trafikverkets ramavtalsupphandling

Precio har tilldelats två ramavtal hos Trafikverket inom Datasamordning och Konsulttjänster för väg- och järnvägsdata.Avtalet för datasamordning berör dokumenthantering och digital projekthantering inom regionerna Mitt, Öst/Stockholm och Väst och gäller i 2 år med option på förlängning i yterligare två år.

Inom konsulttjänster för väg- och järnvägsdata har Precio erhållit tilldelning som Utredare av geografisk information. Avtalet gäller i två år med option på upp till 2 år.

För ytterligare information kontakta:Carina Jones, Konsultchef i Borlänge
Telefon: 076 - 792 88 11
E-post: carina.jones@precio.se

Aktuellt