Precio tecknar avtal med Trafikverket

Precio Systemutveckling AB (publ) har tecknat avtal med Trafikverket avseende drift, förvaltning och vidareutveckling av Trafiken.nu.

Trafiken.nu är en offentlig webbplats där storstadsrelaterad trafikinformation, med fokus på arbetspendling, publiceras till medborgare. På webbplatsen tillgängliggörs Trafikverkets, lokaltrafikens och kommunernas aktuella och planerade trafikinformation gemensamt.

Avtalet gäller i tre år med option på ytterligare två år och har ett totalt värde på cirka 6 MSEK.

”Att vi vunnit denna order i hård konkurrens är ett kvitto på att vårt erbjudande inom EPiServer är av högsta kvalitet” säger Marcus Andersson, regionchef i Göteborg och affärsansvarig.

Stockholm den 12 november 2013

Kontaktperson:
Marcus Andersson, regionchef Göteborg
telefon 0767-92 88 20

Aktuellt