Precio bygger Hyresgästföreningens nya ÄH-system

Precio har fått utökat förtroende av Hyresgästföreningen och ska bygga deras nya ärendehanteringsystem.

Precio arbetar sedan tidigare med Hyresgästföreingen, och har tidigare utvecklat deras intranät och dokumenthanteringssystem. Dessa lösningar har utvecklats på Microsofts SharePoint-plattform vilket även gäller för det nya ärendehanteringssystemet.

Hyresgästföreningens ärendehanteringsystem är ett av de enskilt viktigaste systemen i verksamheten. Det är centralt för alla verksamhetens enheter, och integrerar mot ett flertal intilliggande stödsystem.  Uppskattningsvis kommer ca 100 000 ärenden per år att hanteras i det nya systemet.

 ”Vi är glada och stolta över att få detta utökade förtroende av Hyresgästföreningen. Det är en bekräftelse på vår position som en ledande leverantör av informationshanteringslösningar baserade på SharePoint.”, säger Björn Bemgård, Marknadschef på Precio.

Uppdraget beräknas vara värt ca 2,7 MSEK.

För ytterligare information kontakta:
Björn Bemgård, Marknadschef 
Tfn: 070-603 19 34
E-post: bjorn.bemgard@precio.se

Aktuellt