Precio utvecklar nytt verksamhetssystem till Svenska Kyrkan

Precio har av Svenska Kyrkan fått i uppdrag att utveckla ett nytt verksamhetsstöd för den internationella verksamheten och dess hjälpverksamhet som bedrivs runt om i världen.

Det nya systemstödet kommer att utvecklas på SharePoint, Microsofts plattform för informationshantering och samarbete. Systemet kommer att stödja Svenska Kyrkan och den internationella avdelningens hjälpinsatsarbete rörande bl a metodstöd, dokumenthantering, samarbete, budgetering, uppföljning och återrapportering till bidragsgivare. Ordervärdet uppgår till ca 2,5 MSEK.

”Förutom att Precio är en av landets ledande leverantörer av SharePoint-baserade lösningar kan de uppvisa en mycket god erfarenhet av, och förståelse för, den verksamhet vi bedriver. Det omfattande arbete som Precio tidigare gjort för Brittiska Röda Korset, Svenska Rädda Barnen och Internationella Rädda Barnen kommer vi att dra stor nytta av i utvecklingen av det nya verksamhetssystemet, både tekniskt och verksamhetsmässigt, säger Nina Lundvall, projektledare hos Svenska Kyrkan.

För ytterligare information kontakta Björn Bemgård, marknadschef, 010-483 81 39

Aktuellt