Precio vinnare i Stockholms Stads stora upphandling

Precio har sedan tidigare en mycket stark position inom SharePoint-området och ramavtalet innebär nya intressanta affärsmöjligheter och behov av nyanställningar.

– Vi är mycket glada för avtalet med Stockholms Stad, vi ser det som ett kvitto på vår styrka som leverantör av SharePoint-lösningar. Vi har redan startat en rekryteringskampanj för att få in fler konsulter, säger Björn Bemgård, ansvarig hos Precio för SharePoint-baserade lösningar. 2010 genomförde Stockholms Stad en upphandling av IT-konsulttjänster inom systemutveckling och infrastruktur fördelade på sju delområden. Precio fick högsta poäng vid utvärderingen av delområdet SharePoint och tilldelades också ramavtal. Tilldelningsresultatet från 2010 överklagades men nu står det klart att Stockholms Stads ursprungliga tilldelning till Precio står fast.

Ramavtalet sträcker sig över två år och kan förlängas i ytterligare två år.

Kontaktperson: Björn Bemgård 010-4838139

Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med 90-talet medarbetare i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna och Stockholm; företaget är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Remium är bolagets Certified Adviser. Precio utvecklar IT-system för dagens och morgondagens behov. Precio har också lång erfarenhet av rådgivning och projektledning inom IT-området och erbjuder tjänster inom bland annat informationsförsörjning, integration i form av specialisttjänster samt funktions- och förvaltningsåtaganden. Precio är Microsoft Certified Gold Partner inom fyra områden: Portals and Collaboration, Application Integration, Web Development, Business Intelligence.

www.precio.se

Aktuellt