Precio har passerat 100-gränsen – och ska växa än mer

Systemutvecklingsföretaget Precio, med kontor i bland annat Örebro och Eskilstuna, fortsätter att växa. Företaget har i dag dubbelt så många anställda som för fyra år sedan och har nu passerat den magiska 100-gränsen. Ökad efterfrågan på företagets tjänster och rejäl dragkraft i den egna organisationen är två av flera skäl till framgångarna.

– Tillväxten fortsätter, vi räknar med en årlig tillväxt på 20 procent, säger Christina Åhlstedt, HR-ansvarig hos Precio.
Precio fyller i år tio år som företag och är i dag en både etablerad och välrennomerad samarbetspartner på systemutvecklingsområdet inom både privat och offentlig sektor.
Företagets starka specialistprofil kopplat till Microsoft, intressanta uppdrag hos kund i kombination med spännande utvecklingsprojekt och en stark och positiv företagskultur, har starkt bidragit till att man har kunnat rekrytera nya medarbetare i en tid då det råder hård konkurrens om IT-specialisterna.
Precio har de senaste åren ökat antalet lokalkontor från tre till fem och finns nu i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm och Örebro.
– Vi har valt att inte växa för fort; viktigare är att växa med rätt personer, säger Christina Åhlstedt.
För att klara ytterligare tillväxt behöver företaget fler specialister, bland annat inom samverkansplattformen SharePoint.

För ytterligare information, kontakta
Per Melin, vd Precio, 0771-44 00 80
Christina Åhlstedt, HR-ansvarig och platschef för Örebrokontoret, 019-603 80 49
Carina Jones, konsultchef Borlänge, 010-483 81 16
Stefan Hendén, konsultchef Eskilstuna, 010-483 81 02
Lars B. Gustafsson, konsultchef Göteborg, 010-483 81 52
Thord Eriksson, konsultchef Stockholm, 010-483 81 11

Aktuellt