”Följ med eller gå under”

2011 kommer att bli “all time high” på IT-konsultmarknaden. Den prognosen gör Hans Werner, vd på analysföretaget Radar Group International. – IT-leverantörerna måste följa med i branschens förändringar – eller gå under, sa han också.

Hans Werner talade på ett välbesökt och mycket uppskattat lunchseminarium hos IT-konsultföretaget Precio i samband med Microsoft TechDays i Örebro. Enligt Hans har återhämtningen inom IT-branschen efter finanskrisen påbörjats.
– Det har skett en återhämtning sedan 2009, då kundernas IT-budgetering sjönk med 7,1 procent på ett år. Men vi är inte tillbaka på 2008 års nivå ännu, sa han.
2011 kommer IT-marknaden att växa med 3,9 procent och omsätta totalt 139 miljarder kronor. Den interna kostnadsandelen av en IT-budget fortsätter att sjunka och är i år nere på 29 procent. I snitt går alltså 71 procent av IT-budgeterna till externa leverantörer.
Störst tillväxt sker på tjänstesidan som under 2011 kommer att omsätta mer pengar än någonsin tidigare.
– Det blir all time high inom tjänstesegmentet som får 4,4 procents tillväxt. Tjänstemarknaden inklusive molntjänster och outsourcing kommer därmed att omsätta över 86 miljarder, sa Hans Werner.
Inom hårdvaru- och mjukvarusektorerna är tillväxten 2,7 procent respektive 3,7 procent,

Rip off and duplicate
Enligt Hans Werner pekar trenden mot att den traditionella modellen med hård- och mjukvara och ersätts av tjänstefiering.
– Samtidigt sker en priserodering i den traditionella modellen. Då gäller det för IT-konsulterna att följa med i förändringen och bli innovativa för att hålla sig konkurrenskraftiga, sa han och bjöd på ytterligare en trendspaning: Rip off and duplicate.
Han menade att traditionellt forsknings- och utvecklingsarbete, som bland annat har gjort svenskt företagande till vad det är i dag, håller på att bli omkörd av ett nytt där man gör andras idéer till sina egna och ser varthän det bär. Detta ökar samtidigt behovet av innovationer och nya affärsmodeller.
Störst är tillväxten inom molntjänsterna. I år blir tillväxten cirka 30 procent inom infrastruktur och plattformar som tjänst medan tillväxten bli cirka 35 procent på mjukvara och på processer som tjänst. Det innebär att molntjänster kommer att omsätta cirka 5,1 miljarder kronor 2011.
– Molntjänsterna kommer att förändra branschens förutsättningar i grunden, sa Hans Werner och konstaterade att varje molnetkrona innebär 2,5 förlorade kronor för den traditionella modellen.

Aktuellt