Brittiska Röda Korset valde Precio

Precio har i internationell konkurrens tagit hem ett stort uppdrag för Brittiska Röda Korset.

Det Brittiska Röda Korset är en av Storbritanniens ledande hjälporganisationer. Röda Korsets mission är att vara en ledande frivilligorganisation som hjälper människor i nöd runt om i hela världen.

Precio har fått uppdraget att bygga Brittiska Röda Korsets nya program-/projekthanterings-stöd. Systemstödet ska hjälpa Brittiska Röda Korset i arbetet med att driva och genomföra internationella hjälpinsatser runt om i världen. Systemet kommer bl a innefatta samarbetsstöd, stöd för dokumenthantering, process-/metodstöd, resursallokering och bidragshantering med möjlighet till uppföljning och analys av genomförda insatser. Systemet kommer att byggas på SharePoint 2010 och sökmotorn FAST. Ordervärdet är drygt 4 MSEK.

”Valet föll på Precio då de har stor erfarenhet av denna typ av lösningar. De har lyckats mycket bra med att utveckla liknande systemstöd för både Svenska Rädda Barnen och Save the Children International. De ligger i framkant gällande kompetens inom SharePoint 2010, vilken är den plattform som systemet byggs på.” säger Brittiska Röda Korsets projektledare Suzy Crook.

”Vi är enormt stolta och glada över att vår kunskap och erfarenhet, inom såväl den specifika verksamheten som tekniken, utmynnat i ett så prestigefyllt internationellt uppdrag som detta. Vi ser med glädje fram mot att utveckla och leverera detta kärnsystem till en så viktig verksamhet och organisation som det Brittiska Röda Korset”, säger Per Melin, VD på Precio.

För ytterligare information, kontaktaBjörn Bemgård, Affärsområdesansvarig, 070-603 19 34

Aktuellt