Precio Fishbones värdegrund är ett rättesnöre som sammanfattar våra värderingar och ambitioner.

Precio Fishbones värdegrund är en bas för hur vi ser på oss som bolag och på våra medarbetare. Den är sammanfattad i tre värdeord – Spets, Insikt och Engagemang. Vår värdegrund ska genomsyra hela verksamheten: hur vi kommunicerar, hur vi agerar internt och externt, hur vi tar beslut, hur vi hanterar våra kunder och hur vi sätter våra mål.

Spets

Precio Fishbone är ett modernt företag i branschens framkant, ett ledande företag i ständig utveckling. Ett företag med specialister som tänker i nya banor och snabbt tar till sig ny kunskap. Det är inspirerande, utmanande och ger personlig kompetensutveckling. Detta i kombination med vår ambition att vara en Microsoft-specialist ger oss en särställning på marknaden som hjälper oss att få de affärer vi vill ha, att rekrytera fler specialister och skapar en stolthet att jobba på Precio Fishbone.

Insikt

På Precio Fishbone förstår vi att våra kunders framgång också är vår egen framgång. Vi anstränger oss för att förstå våra kunders verksamhet så att vi kan leverera den lösning som är långsiktigt bäst för kunden. Genom att agera ansvarsfullt och ärligt, med både förnuft och känsla, blir vi en pålitlig leverantör med goda relationer till våra kunder. 
Internt bidrar vi till kompetensöverföring och informationsspridning. Det skapar en lärande organisation och bidrar till att vi utvecklar både varandra och företaget.

Engagemang

På Precio Fishbone brinner vi för det vi gör. Här finns både hjärta och hjärna och vi gör alltid det lilla extra som gör skillnad. Vi bemöter våra kunder med omtanke och ett genuint intresse. Vi är lyhörda och ser till att de får mer än vad de förväntar sig. 
Samma vilja att lyssna och hjälpa genomsyrar allt samarbete medarbetare emellan. Vi engagerar oss i varandras framgångar och problem och ställer upp när andra behöver hjälp. Det ökar arbetsglädjen och vårt sätt att visa omtanke om varandra gör Precio till en arbetsplats där vi alla trivs.