Vi skapar värde för våra kunder

På Precio Fishbone utvecklar vi skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som ingenjörsmässighet och teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Vårt engagemang, vår erfarenhet och vår uttalade specialistkompetens tillsammans med det mindre företagets snabbhet och flexibilitet gör oss till en mycket effektiv och strategisk partner till våra kunder.

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av Microsoftbaserade lösningar 

Precio Fishbone är bästis med Microsoft

Precio Fishbone är ett specialistbolag med fokus på Microsoftbaserade lösningar. Vi är bästa kompis med Microsoft och tillika Guld- och Silverpartner inom sex olika kompetensområden. Vår spetskunskap inom dessa sex områden är avgörande för vår och våra kunders framgång. Vi arbetar både med åtaganden och med resursuppdrag. Vi erbjuder kompletta upplägg för support och förvaltning av utvecklade applikationer. Trygghet och långsiktighet är centralt i våra kundrelationer.

Ett spetsföretag i teknikens absoluta framkant

Vår huvudsakliga tekniska plattform är Microsoft.NET. Vår utvecklingsmetodik är agil, och bygger på SCRUM. Vår ambition att vara ett spetsföretag och ligga i teknikens framkant innebär att vi investerar mycket i kompetensutveckling och utbildning. Vi deltar i ”beta-program” tillsammans med Microsoft, där vi är testpiloter för ny teknik. Precio Fishbone har varit beta- och lanseringspartner till Microsoft vid varje ny version av SharePoint sedan dess första lansering 2001. Vi har en tydlig struktur och metod för hur vi sprider ny kunskap internt, för att brett förmedla ny kunskap till så många som möjligt inom bolaget.

Kravanalys och förståelse för verksamheten

Teknik i all ära, men det som lägger grunden till de lösningar som vi utvecklar och som skapar verksamhetsnytta åt våra kunder, är kravanalys och förmågan att förstå verksamhetsproblematiken. Detta ställer även krav på våra kunder. Kunders engagemang är en absolut framgångsfaktor för lyckade lösningar och relationer. Bland Precio Fishbones specialistkonsulter återfinns några av branschens bästa utredare, krav-/verksamhetsanalytiker och projektledare. Dessa kompetenser är avgörande för våra uppdrag och leveranser, och för att få nöjda kunder.

Kostnadseffektiva lösningar som ger verksamhetsnytta

Våra kunder är jämt fördelade mellan den privata och den offentliga sektorn, och våra många ramavtal inom den offentliga sektorn ger oss stora möjligheter att arbeta proaktivt med en stor och bred kundbas. Precio bildades 2001 när systemutvecklingsverksamheten i IMS Data bröts ut och etablerades som ett eget bolag och varumärke. I februari 2015 gick vi samman med SharePoint-specialisten Fishbone Systems och bildade därmed Sveriges ledande specialistbolag inom SharePoint och Office 365. Vi finns idag etablerade med åtta kontor i Sverige, ett kontor i Vietnam och ett i London. Vi är idag över 200 specialister med kompletterande kompetenser och med ett och samma mål – att skapa kostnadseffektiva lösningar som ger verksamhetsnytta. Våra specialister har i genomsnitt tio års konsulterfarenhet och vi erbjuder högkvalificerade IT-konsulttjänster inom bl a krav-/och verksamhetsanalys, utredningar och förstudier, arkitektur, utveckling, projektledning samt test. Vi levererar nytta genom spets.

Vi har en tydlig värdegrund som skapar trygghet och tydlighet hos både anställda och kunder

Våra värdeord är spets, insikt och engagemang. De ska genomsyra allt vi gör: vår verksamhet, våra uppdrag och vårt agerande. Vi ska utföra våra uppdrag med ett engagemang och en närvaro som sträcker sig långt längre än en traditionell kund- och leverantörsrelation.

Utöver dessa värdeord är kvalitet ett centralt begrepp. Vi arbetar med NKI-uppföljningar för bättre återkoppling och uppföljning från våra kunder. Vi arbetar även med särskilda kvalitetsteam som har till uppgift att utföra kvalitetsgranskningar i våra utvecklingsprojekt. Allt för att säkerställa kvaliteten i alla våra leveranser.

Läs gärna mer om vår värdegrund och hur vi ser på våra värderord här.

Precio Fishbone är listat på NASDAQ Stockholm First North Premier och har ca 1 600 registrerade aktieägare.