UiPath: Nyheter i Release 2019

I detta blogg-inlägg tar jag upp nyheter som har kommit i release 2019. Det här är lite gamla nyheter eftersom plattformen uppdaterades 11 november 2019, men för er som varit med ett tag kan det ändå vara intressant. Sedan finns också en ”preview” 2 för 2020 ute. Använder ni Community Edition har ni tillgång till den redan nu. Som bekant uppdateras Community Edition till senaste version vare sig man vill eller inte. Jag återkommer till denna i nästa blogg-inlägg.

Release 2019

Releasen (2019.10.1) innehåller 900 nya funktioner samt 3000 buggfixar. Nedan tar jag upp några nyheter som jag tycker är intressanta.

Long Running Workflows

En uppsättning nya funktioner för att hantera långvariga processer har införts. Detta är verkligen intressant eftersom det stödjer människa-robot-samarbetet. Vad är då det? Långvariga processer är processer som kräver indata från en människa eller annan process innan den kan fortsätta och slutföras. Det fina med detta är att en robot som väntar på indata under tiden kan utföra andra processer. Därmed kan robotar utnyttjas bättre, ha en högre verkningsgrad. För att lagra information om en ”vilande” process krävs Orchestratorn.

Följande funktioner har införts som stöd:
• En ny projektmall i Studio som heter Orchestration Process.
• I Orchestrator finns ”tasks”, det vill säga de arbetsuppgifter en robot tilldelat en människa och som måste utföras innan processen kan fortsätta.
• Två nya jobb-statusar har tillkommit
• Nytt paket ”Persistence Activities Pack” för att hantera ”Human In The Loop”

Workflow Analyser

För att analysera att koden som implementeras följer de regler man satt upp och ”best pratcises” finns nu Workflow Analyser. Denna funktionalitet har för enkelheten skull slagits ihop med funktionen för att validera projektet.

Köer

Schemaläggning i Orchestratorn har gjorts om. Nu finns ”Triggers” för att starta jobb. Möjlighet har också tillkommit att starta en process när ett nytt objekt läggs till i kön.

Credential Store

Förbättrad hantering av autentiseringsuppgifter i Orchestratorn har införts. Bland annat finns nu också integration med ”Azure Key Vault”.

Debugg

Flera förbättringar avseende felsökning i Studio har kommit. Mest intressant är kanske att det nu går att ”debugga” en enstaka aktivitet och inte bara ett helt ”workflow”. Det går också att ”debugga” från en vald aktivitet.
”Breakpoints” kan nu konfigureras för att endast aktiveras när specifika villkor är uppfyllda.

Parallel Attended Execution

En stor nyhet som gäller ”attended” robotar är att det nu går att ha flera processer igång samtidigt för en och samma robot. Dessa processer körs i bakgrunden samtidigt som en process kan exekveras i förgrunden. För att det ska fungera har en ny mall ”Background Process” införts i Studio. En process som körs i bakgrunden kan inte ha aktiviteter som kräver mänsklig interaktion.

IT automation

Flera nya paket har tillkommit för att hantera automationer och ytterligare mer funktionalitet är på väg. Till exempel för att hantera integrationer med Azure, Citrix, VMWare och så vidare:
• UiPath.Azure.Activities
• UiPath.Citrix.Activities
• UiPath.ExchangeServer.Activities
• UiPath.VMWare.Activities
• UiPath.ActiveDirectoryDomainServices.Activities

Studio X (preview)

Studio X är en profil som kan aktiveras i UiPath Studio. Studio X är ett enklare gränssnitt anpassat för slutanvändare. Avsikten är att användarna inte ska behöva vara utvecklare. Processer som utvecklats i Studio X kan fortsätta att utvecklas i Studio men inte det omvända. I Studio X saknas möjligheten att ”debugga”, spela in, eller använda UI-explorer. 

UiPath-2.jpg

Övrig funktionalitet

Övrig funktionalitet som är värd att nämna är:
• ”Modern folder” i Orchestratorn för bättre hantering av ”tenants”
• Bättre AD-integration
• ”Queue SLA tool” finns nu i Orchestartor för att övervaka att kö-objekt hanteras i tid.
• Förbättrad licens-hantering
• Bättre användargränssnitt i Orchestrator och Studio.
• ”Project Settings” ger möjligheten att i ändra konfigurationen för alla aktiviteter i ett projekt
• ”Package Explorer ” innebär att man från Orchestrator nu kan se sina flöden. Det man tidigare bara kunde göra i Studio.

Mer information finns att läsa på: https://docs.uipath.com/releasenotes/docs/2019-10-1