Frukostseminarium -Effektiv ledning och styrning med stöd av BI

Precio Fishbone i samarbete med Ekan Management bjuder in till ett inspirerande och kostnadsfritt frukostseminarium. Vi bjuder på en guidning i hur du kan etablera en effektiv ledning och styrning av din verksamhet med stöd av moderna BI-lösningar.

Från information till värdeskapande beslutsunderlag

Oförutsägbarhet och ökad marknadskomplexitet ställer allt högre krav på företag och organisationer att agera snabbare på nya förutsättningar. Samtidigt växer informationsflödet explosionsartat och teknikens möjligheter tycks inte finna några gränser. Hur ska vi kunna hantera all denna information och dra nytta av den för en effektiv ledning och styrning av verksamheten? Vid denna presentation beskriver Rikard Olsson, Ekan Management, hur du och din organisation tar er från informationsöverflöd till värdeskapande beslutsunderlag.

Vägen till ett framgångsrikt BI-projekt

Med utgångspunkt i verksamhetens behov och utmaningar ser många enbart den tekniska lösningen som vägen till beslutsunderlaget. För att möjliggöra ett värdeskapande beslutsunderlag krävs en kartläggning av affärskritiska begrepp och informationsstruktur. Det i många fall grundläggande problemet är bristande datakvalitet – ostrukturerad information, bristande validering etc. Tomas Bark, Precio Fishbone, beskriver vägen till ett framgångsrikt BI-projekt, som ger dig möjligheter att med korrekt informationsbas skapa analysunderlag i form av prediktiva analyser, scenarios samt realtidsanalyser.

Föredragshållare:

Rikard Olsson
Ekan Management

Tomas Bark - Precio

Tomas Park
Precio Systemutveckling

Kontakta oss för mer information:

Stefan Hendén, 0709-17 77 64
Andreas Sjöwitz, 0709-17 80 44

Anmälan till frukostseminariet

Namn
Telefonnummer
Välj ort
Företag/organisation
E-post