Kommuniké från årsstämman 2019-05-07

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 7 maj 2019.

På stämman beslöts bland annat om en utdelning på 1,80 kronor per aktie, vilket innebäör ett totalt utdelningsbelopp om 16 516 299:60 kronor. Avstämningsdag för utdelningen beslöts till den 9 maj 2019. 

Läs hela kommunikén från årsstämman här (pdf)