Delårsrapport juli – september 2022

En omsättningsökning på 9,5 % och ett EBITA-resultat som ökat med 31 % jämfört med förra året är givetvis mycket positivt. Trots prenumerationsintäkter från SaaS-tjänsterna är som vanligt det tredje kvartalet vårt svagaste vilket syns på EBITA-marginalen som är 5,6 % (4,7 %).

Konsultverksamheten

Vi har under både det föregående och detta kvartal satsat på att rekrytera för att växa konsultverksamheten och det har börjat ge resultat. Omsättningen har ökat med 2,5 % i denna del av verksamheten under kvartalet jämfört med föregående år. Efter kvartalets slut har vi öppnat ett kontor i Borås. Ett av motiven är att bredda möjligheterna till rekryteringen i västra Sverige och stärka vårt nuvarande kontor i Göteborg.

Det går inte att sticka under stol med att rekrytering av IT-konsulter i Stockholmsregionen är utmanande. Att vi finns på flera orter i Sverige och att vi har rutin av att jobba på distans i team från flera orter ger oss dock en möjlighet att växa leveransen till kunder i Stockholm genom att rekrytera kvalificerade konsulter på våra andra orter. Ett exempel är vårt kontor i Borlänge som förutom att ha vunnit en upphandling för Region Dalarna på 8 MSEK i ökande omfattning levererar till kunder i Stockholm. Den ökade acceptansen bland våra kunder för distansarbete ger oss goda möjligheter att växa på samtliga kontor.

Täckningsbidraget från konsultverksamheten är lägre jämfört med samma period förra året men från det tredje kvartalet har den förbättrats.

SaaS-tjänsterna

Vi har under kvartalet kunna notera en omsättningsökning för våra SaaS-tjänster på 17 %. Omsättningen har ökat för såväl Omnia, NGO online som Kaskelot. Mest för den sistnämnda eftersom det varit val under kvartalet.
Kaskelot fungerade klanderfritt under hela förberedelse- och genomförandeprocessen av valet i september. 24/7 övervakning och Kaskelots höga säkerhetsnivån gjorde att inga incidenter inträffade som störde valet.

En stor del av intäkterna från våra SaaS-tjänster är återkommande. Vid slutet på kvartalet var den kontrakterade summan för ett år framåt (cARR) 71,4 MSEK. Under kvartalet ökade den (ACV) med 1,9 MSEK och sedan årets början med 6,0 MSEK vilket är 9,2 %.

Under kvartalet har vi lanserat en ny variant av Omnia kallad Omnia Express. Namnet avslöjar att med hjälp av Omnia Express kan en organisation snabbt och enkelt med bibehållna möjligheter till anpassningar skapa en Digital Workplace för alla medarbetare. Målgruppen för Omnia Express är organisationer med upp till 500 medarbetare. Det är ofta den storleken på kunder våra partners på marknader utanför Skandinavien arbetar med vilket gjort att vi kunna möta deras behov på ett ännu bättre sätt.

Valutaeffekter

Den svaga kronkursen fortsätter att ha en negativ inverkan på vårt resultat främst från från SaaS-tjänsterna. Både utvecklingsverksamheten i Vietnam och vår verksamhet i Nordamerika påverkas. Genomsnittskursen för US dollar har under kvartalet varit cirka 25 % högre än förra året. Nettopåverkan av detta på EBITA-resultatet är strax över 1 MSEK för kvartalet. Vår satsning på marknadsföring och försäljning i Nordamerika har dock sakta men säkert börjat ge resultat och vi kommer att öka våra intäkter i US dollar fr o m det fjärde kvartalet så en viss utjämning kommer att ske av valutaeffekten.

Danmark

Vi startade upp ett kontor i Köpenhamn för drygt 5 år sedan och redan från och med det andra året gick verksamheten med vinst och det har den gjort alla år sedan dess. En omsättningsökning på över 300 % sedan 2018 med vinst varje år har gjort att vårt danska dotterbolag utsetts till ett av årets Gazelle-företag i Danmark. Välförtjänt och roligt!

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post