img01
// Sahlgrenska // EPiServer

Unik wiki för Sahlgrenskas patienter och medarbetare

Under det senaste året har Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg utvecklat en världsunik patientwiki på sin webbplats. Precio Fishbone valdes som samarbetspartner i det agila arbetet med att ta fram en unik sajt med värdebaserad vård i fokus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är ett av landets största sjukhus med ca 16000 anställda. Till sjukhuset kommer hela Västra Götalandsregionens patienter för specialistvård.

Patienter och medarbetare delar kunskap och information

Under 2014 skapades en ny webbplats för Sahlgrenska Universitetssjukhuset med målet att uppfylla kraven för så kallad värdebaserad vård. Det handlar om att sätta patientens vårdbehov i fokus och uppnå krav och önskemål som finns på vårdgivaren. Då föddes tanken om att skapa en s.k. patientwiki. En wiki är en sökbar webbplats med enkel redigering som utförs av dem som använder webbplatsen – i det här fallet patienter och medarbetare. En kunskapsbank där både medarbetare och patienter kan dela med sig av kunskap och erfarenheter kring olika sjukdomstillstånd, undersökningar, diagnoser och behandlingar. Dessutom har patienternas anhöriga också möjlighet att ta del av informationen.

Lätt att hitta, dela och redigera

Precio Fishbone fick möjligheten att vara en del av uppbyggandet av den världsunika kunskapsbanken. Innehållet läggs upp av medarbetare och patienter som tillsammans delar med sig av sin kunskap och erfarenhet inom olika områden. All information granskas av kunnig vårdpersonal och publiceras direkt. Tanken är att informationen ska komplettera befintlig sjukvårdsinformation hos exempelvis 1177. se, sjukvårdsrådgivningen. Patienterna kan också skriva en egen berättelse kring sina upplevelser av sjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På webbplatsen finns också effektiva genvägar för att nå rätt vårdkontakt på enklast möjliga sätt.

Responsivt och sökvänligt

I arbetet med sajten har olika parametrar varit viktiga. Bland annat fanns krav på en responsiv design då allt fler patienter använder sig av mobiltelefon och surfplatta då de besöker sjukhusets webbplats eller då de önskar kontakt med sin vårdgivare. Även sökbarheten på sajten var tvungen att hålla högsta klass, vilket gjorde att man valde EPiServer Find. Precio Fishbones rådgivande funktion har varit väsentlig i samarbetet. Grunden till wikin bygger på EPiServer CMS 7. För att nå bästa möjliga funktion satte Precio Fishbone upp en testversion för Sahlgrenskas alla medarbetare innan den externa lanseringen. Tack vare denna kunde användarna enkelt se vad som fungerade och vad som behövde utvecklas ytterligare. Det kontinuerliga arbetet gav en uppskattad webbplats som är välanvänd, fyller sitt syfte och fungerar.

Precio Fishbone viktig samarbetspartner

Under hela uppbyggnaden av den unika wikin har Precio Fishbone funnits med som samarbetspartner och värdet i den ständiga närvaron har varit stort. När man arbetar agilt med en webbplats blir det extra viktigt med goda relationer och täta kontakter. Men så blir också slutresultatet ett helt annat när man låter användare berätta vilka funktioner som är viktiga för den nya webbplatsen.

- För oss har det varit viktigt att båda parter tror på, och förstår idén med projektet, säger  webbstrateg Linda Kullenberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Precio Fishbone känner till vår verksamhet och vår inarbetade relation har stärkt arbetet med vår patientwiki, fortsätter hon.

Den nya webbplatsen lanserades i maj 2015.Läs mer om EPiServer och relaterande erbjudanden

Episerver
Episerver

Episerver

Episerver är Sveriges ledande plattform för hantering av webbplatser och är av många ansett som världens mest användarvänliga CMS.... ...

Läs mer
Mobilitet
Mobilitet

Mobilitet

De senaste årens intåg av smarta telefoner och surfplattor har totalt förändrat vårt sätt att söka, inhämta och bearbeta ... ...

Läs mer
Support och förvaltning
Support och förvaltning

Support och förvaltning

De flesta bedömare är ganska överens - för ett verksamhetssystem fördelas den totala kostnaden under applikationens livscykel på ... ...

Läs mer

Frågor om detta case?

Henrik Staberg

Skicka e-post 0730 - 78 80 57