img01
// Hyresgästföreningen // Sharepoint

Ett gemensamt intranät för både medarbetare och förtroendevalda

I september 2012 lanserade Hyresgästföreningen ett SharePoint-baserat intranät, byggt av Precio. – Det fungerar väldigt bra, säger Anna Grevlind, Hyregästföreningens chef för digitala kanaler. Vi har nu ett öppet och gemensamt intranät för både medarbetare och förtroendevalda.

Innan lanseringen hade Hyresgästföreningen ett gammalt och omodernt intranät som de var mer eller mindre tvungna att byta ut.
– Det var byggt i ett verktyg som ingen i Sverige längre jobbar med, berättar Anna Grevlind. En krasch hade varit förödande för verksamheten.

Krav på dokumenthantering

Sagt och gjort. De bestämde sig för att skaffa ett nytt intranät och enligt de direktiv som sattes upp skulle det vara ett intranät med dokumenthantering.
– Utifrån det direktivet gjorde vi en undersökning som landade i att vi beslutade oss för att använda SharePoint.

Upphandling i två steg

Därefter gjordes en upphandling, och den vann Precio Fishbone.
– De var helt enkelt bäst enligt de kriterier vi hade, säger Anna Grevlind. Från referenser till transparens när det gäller prissättning.
Upphandlingen skedde i två steg.
– Det första steget handlade om att färdigställa kravspecifikationen och att tillsammans med leverantören finslipa kraven. Jag tycker att det var ett bra tillvägagångssätt. På så sätt är man mycket säkrare på vad man behöver innan man drar igång projektet
– Vi var mycket nöjda med Precio Fishbone efter första steget och valde att fortsätta samarbetet med dem även i steg 2.

Stort förtroende för användarna

Samarbetet med Precio startade i januari 2012 och i september samma år lanserades det nya intranätet.
– Det går inte ens att jämföra detta med det gamla, säger Anna Grevlind. Nu har vi ett gemensamt intranät som bygger på öppenhet, insyn och delaktighet för både medarbetare och förtroendevalda. Vi har cirka 850 anställda och 1000 förtroendevalda användare hittills och vi ger dem ett stort ansvar och ett stort förtroende. Alla får publicera och läsa alla inlägg.
– Det fungerar väldigt bra, vilket inte minst märks på de hundratals inlägg som publiceras varje månad.Läs mer om Sharepoint

SharePoint
SharePoint

SharePoint

Precio Fishbone är en av Sveriges mest ansedda och erfarna leverantörer av lösningar baserade på SharePoint. Med över 13 års ... ...

Läs mer

Frågor om detta case?

Björn Bemgård

Skicka e-post 0706 - 03 19 34